Nyheter

Nyheter

24 godkjende Inn på tunet-gardar i Rogaland

Talet på godkjende Inn på tunet-gardar i Noreg har no passert 400. Dette er ein viktig merkedag i arbeidet. Stadig fleire ønsker å komme inn under ordninga. I Rogaland finn du 24 stykk.

les mer

Nordisk Inn på tunet-samling i Kristiansand

Korleis kan kontakt med planter, dyr og naturopplevingar gje betre livskvalitet for ulike brukargrupper? Det er hovudtemaet på nordisk Inn på tunet konferanse i Kristiansand 31. oktober –1. november.

les mer

Medlemsmøter våren 2016

Til medlemsmøte før sommeren har vi valgt å dele oss i Nord- og Sør- Rogaland, slik at alle får anledning til å møte.

les mer