Nyheter

Nyheter

Nasjonal veileder – Inn på tunet

Garden som læringsarena for barn og unge. Mange elever har behov for eit tilrettelagt tilbod. Undervisning og opplæring blir direkte knytta til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

les mer