M_Barn_2
M_Helse_1671617
M_hest2
M_Arbeid_04111
M_Kontakt-04082
M_Arbeid_2
tomat
M_Barn_04061
M_hest
M_hoener
M_Nyheter_04055
OmIPT_04087
Velferdstjenester fra landbruket

Årsmøte 2019

Det blir årsmøte på torsdag 14. mars 2019 kl 18 – 22 hos Tommy’s Kjøkken (Bru) på Rennesøy.

les mer
Barn og unge - Inn på tunet
Arbeidstrening og praksis
Helse og omsorg
Gårdene