Gausel

Gårdsnavn: Gausel
Adresse:
Stavanger
Org.nr:
874 773 182
Webside:
www.stavanger.kommune.no
Telefon: 
51 57 60 20/988 11 939
Epost:
stavanger.friluftssenter@stavanger.kommune.no
Kommune:
Stavanger
Status Matmerk:
Godkjent 2014-11-13
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Tilbud i psykisk helse

Beskrivelse av tilbudet:
Stavanger Friluftssenter
– har som oppgave å gi informasjon, læring og gode opplevelser innen natur, miljø, landbruk og friluftsliv.

Stavanger Friluftssenter består av to avdelinger. Gausel fritidsgård og Dyrsnes naturlåve. Stavanger Friluftssenter er organisert under Park og Vei, Stavanger kommune.

Gausel fritidsgård er en besøksgård hvor barn og voksne kan komme for å oppleve og lære om husdyr, gårdsliv, natur og miljø. Gausel fritidsgård med omliggende friområde er alltid åpen for publikum. Man kan benytte benker, griller, lekeplass og natursti fritt. Grupper som ønsker et tilrettelagt opplegg må ringe og bestille dette på forhånd i kontortiden.

Dyrsnes naturlåve er et Friluftssenter hvor barn og voksne kan komme for å oppleve og lære om friluftsliv, kulturlandskap, natur og miljø. Dyrsnes har informasjon om natur og friluftsliv, naturlosturer og friluftsarrangementer, utstilling om vårt truede naturmangfold, natursti, mineralsti og turområder, naturstudier og naturopplevelser for skoler og barnehager, samt utleie av kanoer, robåt, lokaler, naturstudiemateriell og fiskeutstyr.

Grønt arbeid: I tillegg driver Stavanger Friluftssenter med Grønt arbeid som er et Inn på tunet -tilbud som er en betegnelse på et omsorgs-, aktivitets- og opplæringstiltak i landbruket.

Elevutplassering/Miljøgrupper: Stavanger Friluftssenter har også et skoletilbud for enkeltelever som trenger en alternativ mestringsarena en eller flere dager i uken.

Hittehundmottak: Stavanger Friluftssenter driver hittehundmottaket i samarbeid med Rogaland politidistrikt og Falck.

Våre friområder med benker, griller, natursti og lavvo er alltid åpent.

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.