Haugen gard

Gårdsnavn: Haugen gard
Adresse:
Austrheim, 5574 Vindafjord
Org.nr:
969 806 010
Webside:
www.haugengardsskule.no
Telefon: 
902 34 144
Epost:
kariveha@online.no
Kommune:
Vindafjord
Status Matmerk:
Godkjent 2012-10-30
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Skole/gården som pedagogisk ressurs
Eldreomsorg/tiltak for eldre med demens

Beskrivelse av tilbudet:
Gard med melk- og kjøttproduksjon. Gjennom Haugen gard tilbyr me ein annleis skuledag for skuleelevar i grunnskulen. Me har og eit prosjekt som er kalla “Gløymsk og glad”. Dette er eit tilbod til eldre personar i kommunen.

Vårt skulemotto er: “Motivasjon for meistring”. Deltakarane opplever meistring gjennom praktiske arbeidsoppgåver på garden. Det er enklare å læra teori når ein ser samanhengen og har nokon “knaggar” å henga kunnskapen på.

Garden tilbyr og andre Inn på tunet tenester.

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.