Hognestad Gard

Gårdsnavn: Hognestad Gard
Org.nr.:
Haugamorkvegen 50, 4330 Ålgård
Adresse:
991773371
Telefon: 952 79 979 / 415 08 438
Epost: laila@hognestadgard.no
Kommune: Gjesdal
Status Matmerk: Godkjent
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Pedagogisk ressurs
Vi ønsker å gi et tilbod til elever, som trenger en alternativ skoledag i uken.

Hvem kan disse elevene være?
• De som trenger en dag med praktisk arbeid
• De usynlige, som må bli sett
• De som trenger å oppleve at de også mestrer noe og er viktige for noen.

Beskrivelse av tilbudet:
Vi ønsker at elever skal oppleve mestring, trivsel og utvikling. Gården skal være en trygg plass for den gode samtalen. Både folk og dyr skal behandlest med respekt og gode øyeblikk skal tas vare på.

På gården er det full drift, og man finner melkekyr og kalver, sauer, lam og griser. Det er også noen høner, katt, kanin og hunder.

Vi har en naturplass ikke langt frå gården, der man kan lage mat på bål og fiske både frå land og i båt. Vi har også et lite snekkerrom, der både små og store prosjekt kan få utløp. Det er arbeid som må gjørest hver dag og det er ulikt arbeid som følger året. Gjennom arbeid med dyr og ved å oppleve naturen gjennom de ulike årstidene, håper vi at eleven finner god-følelsen. Den følelsen man har når man mestrer noe, forstår at man er viktig for noen og blir sett.

Aktiviteter på gården
En dag på Hognestad Gard kan inneholde:
• Foring og stell av dyr
• Rydding av skog
• Tur
• Fisking
• Lage mat
• Bli kjent med naturen
• Snekkring
• Planting og høsting

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.