Kringsjå

Gårdsnavn: Kringsjå
Adresse:
5533 Haugesund
Org.nr:
897 104 342
Webside:
www.kringsjaa.net
Telefon:
900 53 999
Epost:
halvorsen@haugnett.no
Kommune:
Haugesund
Status Matmerk:
Godkjent 2013-01-07
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Kriminalomsorg
Rusrelatert omsorg

Beskrivelse av tilbudet:
Ferie- og fritidstiltak:
I flere år har vi i samarbeid med Gamle Slaktehuset arrangert Sommerjobb i friluft, og dette vil vi også gjøre sommeren 2013. Rundt 16 elever med spesielle behov fra de forskjellige ungdomskolene i Haugesund blir valgt ut av sosiallærerne ved den enkelte skole. På Kringsjå får de mulighet til å oppleve en begivenhetsrik sommer og får samtidig praktisk arbeidserfaring. I tillegg til disse utvalgte elevene tar vi også imot noen ungdommer fra nærområdet vårt.

Arbeidsmarkedstiltak:
I samarbeid med NAV Haugesund har vi opptil 8 personer i arbeidstrening på Kringsjå hver dag. Mange personer i denne gruppen er vokst opp i “pizza og pasta” generasjonen, og har veldig liten kunnskap når det gjelder primærnæringene som fiske, jakt, jordbruk og skogbruk. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Vi gir deltakerne verdifull arbeidstrening på Kringsjå som består av blant annet:
Stell og mating av villsauer, høns og kaniner. Skogrydding, vedhogst, generelt enklere vedlikehold av anlegget, vedlikehold av turstier i Byheiene og landskapspleie i kulturlandskapet. Tilrettelegging for og underholdning av småskoleklasser og barnehager som kommer på besøk. Dette er Aktiviteter: og arbeidstrening som blir lagt merke til av folk som bruker Kringsjå og Byheiene, noe som medfører mange positive direkte tilbakemeldinger til dem som utfører arbeidet. I tillegg lages det både et kaldt og et varmt måltid hver dag. Både for å få opp energien i deltakerne, men ikke minst for å gi dem trening i matlaging. Det benyttes mye lammekjøtt ifra villsauene på Kringsjå i forbindelse med matlagingen.

Vi har i styret i Kringsjås Venner tidligere kemner i Haugesund kommune. Han er oppe på Kringsjå en gang i uken og gir verdifull undervisning i saker som er naturlig for mange av oss, men som våre deltakere aldri har prioritert. Dette gjelder blant Annet: lønn, skatt, forsikringer, bidrag, gjeld osv. Han tar også med seg deltakerne til forskjellige offentlige kontorer for å hjelpe dem med konkrete problemer. I tillegg gir han som medlem til Bystyret i Haugesund dem også erfaring i hvordan ledelse av et samfunn virker.

Langsiktige/samordnende tiltak:
Kringsjå har opp mot 30.000 besøkende i løpet av et år, og mange av disse kommer på dagtid i ukene. De blir tatt imot av klientene fra NAV og blir informert om villsauer, kaniner, høns, lyngbrenning og om kulturlandskapet i Byheiene. De får omvisning inne på seteren hvor vi har utstilt mange utstoppede dyr som holder til i vårt område. I tillegg gjør de klart og tar imot barnehager, skoleklasser og støttekontakter som benytter Kringsjå i veldig stor grad. I tillegg så rydder vi alle stiene innenfor gjerdet på Haugesund kommune sitt område. Vi har en avtale med Haugaland Reiselag om rydding på Steinsfjellet. Vi vil også i nær fremtid lage en ny turvei ifra Steinsfjellet og inn til Kringsjå, og som vil gjøre området tilgjengelig for funksjonshemmede, rullestolbrukere, eldre og barnefamilier med barnevogn.

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.