Snurrevarden Gård

Gårdsnavn: Snurrevarden Gård
Org.nr.:
991994467
Adresse:
  Smidjebergveien 25,  4265 Håvik
Telefon: 41686756
Epost: ynskje@haugnett.no
Nettside:  www.snurrevardengard.com
Kommune: Karmøy
Status Matmerk: Ikke godkjent
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder, Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening, Terapi/Terapiridning, Tilbud for fysisk funksjonshemming, Tilbud for psykisk funksjonshemming, Tilbud i psykisk helse, Eldre og demens

Barneselskaper, oppdragskjøring

Beskrivelse av tilbudet: 

Barneselskaper med kjøring av hest, mat servering, ridning og nærkontakt med diverse dyr. Oppdrags kjøring med 4-hjulte vogn.

Aktiviteter på gården

Aktivitet til hest for enkelt elever i barneskolen og ungdomsskolen, både i skoletiden og i fritiden. Utleie av hest til heste-kyndige personer.

 

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.