Tryggvi islandshestgård

Gårdsnavn: Tryggvi islandshestgård
Adresse:
Kvernelandsvn 117, 4323 Sandnes
Org.nr:
969 242 729
Webside:
tryggvi.no
Telefon: 
91871497
Epost:
post@tryggvi.no
Kommune:
Sandnes
Status Matmerk:
Godkjent 2013-01-25
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Terapi/Terapiridning
Tilbud i psykisk helse

Beskrivelse av tilbudet:
Vi driver rideskole for barn, ungdom og voksne ettermiddager i skoleåret. I tillegg har vi terapiridning for samme aldersspekteret med godkjente ridefysioterapeuter. I helger og ferier tilbyr vi guida rideturer for turister og andre.

På dagtid har vi et arbeidsmarkedstilbud gjennom Otus/Sandnes Pro Service. Dette er et tilbud til personer med psykiske helseplager som ønsker å være en del av arbeidslivet. Tiltaket er tilpasset de som av ulike årsaker har kommet utenfor det ordinære arbeidslivet, og som ikke helt vet retningen videre. Trygghet, trivsel og mestring er viktige stikkord.

Vi har også VTAO-plasser gjennom Nav.

Aktiviteter på gården:
Gjennom arbeidsmarkedstilbudet har vi ulike arbeidsoppgaver å tilby deltakerne. Hest, kylling og honning er «produksjonsområder», og derav er arbeidsoppgaver innenfor hestehold, vedlikehold på gården og maskiner, kyllingproduksjon, honningproduksjon, tre- og skogsarbeid samt forefallende arbeid noe av arbeidspraksisen.

Rideskole, rideturer og terapiridning er også en viktig del av aktivitetene her til gards.

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.

Trykk på bildet for å se flere bilder fra gården.