Vårvik gard

Gårdsnavn: Vårvik gard
Adresse:
Gallandsvegen 89, 4230 Suldal
Org.nr:
969 081 903
Webside:
www.vaarvikgarden.no
Telefon:
957 51 599
Epost:
kjell.jostein@vaarvikgarden.no
Kommune:
Suldal
Status Matmerk:
Godkjent 2013-12-11
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Rusrelatert omsorg

 

Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden.