Inn på tunet-gårder i Rogaland

Ønsker du å ha din gård presentert her, eller mangler det noe informasjon på gården din?

Fyll ut skjemaet på denne siden.

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Bryne

Gjesdal

Karmøy

Bøtoppen,
Torvastad

Øvrevik Gard,
Skudeneshavn

Sandnes

Soma Gård,
Sandnes

Våre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Title Address Description
Dyrelykke
Jærvegen 363, 4340 Bryne, Norge

Gårdsnavn: Dyrelykke
Adresse: Jærvegen 363, 4341 Bryne
Org.nr: 813 114 712
Nettside: http://dyrelykke.no/
Kommune: Bryne
Status: Var godkjent, men etter flytting til ny plass, har ikke gården fått på plass ny godkjenning. Gården skal gjøre det så snart som mulig.

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Lise Grande
Telefon: 932 32 263
E-post: post@dyrelykke.no

 

Bøtoppen
Bønesvegen 8, 4260 Torvastad, Norge

Gårdsnavn: Bøtoppen
Adresse: Bønesvegen 8, 4260 Torvastad
Org.nr: 969 271 168
Nettside: Facebook
Kommune: Karmøy
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Trond Roald Bø
Telefon: 900 25 822
E-post: botoppen@hotmail.com

 

Kroken Gård og Hestesenter Thengs
Hellandsveien 55, 4150 Rennesøy, Norge

Gårdsnavn: Kroken Gård og Hestesenter Thengs
Adresse: Hellandsvegen 55, 4150 Rennesøy
Org.nr: 989 339 532
Nettside: Facebook
Kommune: Stavanger (fra 2020)
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Tone Skjæveland Thengs
Telefon: 482 35 246
E-post: krokengaard@gmail.com

 

Soma Gård
Sandnesveien 246, 4312 Sandnes, Norge

Gårdsnavn: Soma Gård
Adresse: Sandnesveien 246, 4312 Sandnes
Org.nr: 991 055 819
Nettside: http://somagard.no/
Kommune: Sandnes
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Bjarne Bærheim
Telefon: 934 10 803
E-post: post@somagard.no

 

Øvrevik Gard
Sadlavegen 6, 4280 Skudeneshavn, Norge

Gårdsnavn: Øvrevik Gard / Bjørn Helge Soldal
Adresse: Sadlavegen 6, 4280 Skudeneshavn
Org.nr: 971 196 246
Nettside: http://www.ovrevikgard.com/
Kommune: Karmøy
Status: Ikke IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Anne Oline H. Soldal
Telefon: 957 05 082
E-post: ovrevikg@gmail.com

 

Hadland Økologiske Gard
Lyefjell, Norge

Gårdsnavn: Hadland Økologiske Gard
Adresse: Hadlandsvegen 150, 4347 Lye
Org.nr: 991 854 886
Nettside: Facebook
Kommune: Bryne
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Torvald Hadland
Telefon: 971 71 855
E-post: torhadla@online.no

 

Hauabjør Gard
Sandsbygda, 4230

Gårdsnavn: Hauabjør Gard
Adresse: Sandsbygda 175, 4230 Sand
Org.nr:
Nettside: Facebook
Kommune: Suldal
Status: IPT-godkjent siden 2012

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Anneke Knol
Telefon: 986 74 033
E-post: 

 

Bringedal Gård
Aksdal, Norge

Gårdsnavn: Bringedal Gård
Adresse: Heskjadalen 755, 5570 Aksdal
Org.nr: 917 010 765
Nettside: Instagram
Kommune: Tysvær
Status: Ikke IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Jan Ivar Hauge Bringedal / Janne Hauge Bringedal
Telefon: 980 75 652 / 932 22 112
E-post: jib_bringedal@hotmail.com
janne_hauge85@hotmail.com

 

Søre Skogen
Tørsdalsvegen 573, 5574 Skjold, Norge

Gårdsnavn: Søre Skogen
Adresse: Tørsdalsvegen 573, 5574 Skjold
Org.nr: 985 072 930
Nettside: http://www.soreskogen.no/
Kommune: Vindafjord
Status: Ikke IPT-godkjent
Tilbudet blir faktisk 7 år i april,
og samarbeidet med kommunen går fint.

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Drude Isene
Telefon: 983 26 332
E-post: drude.isene@soreskogen.no

 

Snurrevarden Gård
Smidjebergvegen 25, 4265 Håvik, Norge

Gårdsnavn: Snurrevarden Gård
Adresse: Smidjebergvegen 25, 4265 Håvik
Org.nr: 991 994 467
Nettside: http://www.snurrevardengard.com
Kommune: Karmøy
Status: Ikke IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Ynskje Kaldheim
Telefon: 416 86 756
E-post: ynskje@snurrevardengard.com

 

Lundegård Alpakka
Fv778 4, 5570 Aksdal, Norge

Gårdsnavn: Lundegård Alpakka
Adresse: Heskjadalen 853, 5570 Aksdal
Org.nr: 991 994 467
Nettside: http://www.lundegardalpakka.no/
Facebook
Instagram
Kommune: Tysvær
Status:

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Britt Vangsnes
Telefon: 930 63 006
E-post: britt@lundegardalpakka.no

 

Steindal Gård
Tungenesveien 83, 4070 Randaberg, Norge

Gårdsnavn: Steindal Gård
Adresse: Tungenesveien 83, 4071 Randberg
Org.nr: 922 825 637
Nettside: https://steindalgard.no/
Kommune: Randberg
Status: Godkjent IPT / Grønn omsorg

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Edvard Kolnes
Telefon: 909 45 254
E-post: steindal@steindal.com

 

Lunde Hest- og Fritidsgård
Suldalsvegen 1393, Suldalsosen, Norge

Gårdsnavn: Lunde Hest- og Fritidsgård
Adresse: Suldalsvegen 1393, 4237 Suldalsosen
Org.nr:
Nettside: Facebook
Kommune: Suldal
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Mina Lunde
Telefon: 950 80 741
E-post: lundemina@gmail.com

 

Vaage gard
Suldalsvegen 3021, Suldalsosen, Norge

Gårdsnavn: Vaage gard
Adresse: Suldalsvegen 3021, 4237 Suldalsosen
Org.nr: 918 692 487
Nettside: Vaagegard.no 
Kommune: Suldal
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder, Tilbud for fysisk funksjonshemming, Tilbud for psykisk funksjonshemming, Tilbud i psykisk helse, eldre og demens

Kontakt:
Telefon: 958 41 661
E-post: post@vaagegard.no

 

Haugen Gard
Skjold, Norge

Gårdsnavn: Haugen Gard
Adresse: Nedre Austreimsvegen 67, 5574 Skjold
Org.nr: 969 806 010
Nettside: http://www.haugengardsskule.no/
Facebook
Kommune: Vindafjord
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Kari Synnøve / Jan Idar Haugen
Telefon: 916 31 987 / 902 34 144
E-post: ksvhaugen@gmail.com

 

Tryggvi Islandshestegård
Vaglemoen, 4323

Gårdsnavn: Tryggvi Islandshestegård
Adresse: Vaglemoen 12, 4323 Sandnes
Org.nr: 969 242 729
Nettside: https://tryggvi.no/
Facebook
Instagram
Kommune: Sandnes
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Audun Handeland
Telefon: 913 50 419 / 918 71 497
E-post: post@tryggvi.no

 

Torland sau og gris
Torlandsvegen 243, 4365 Nærbø, Norge

Gårdsnavn: Torland sau og gris
Adresse: Torlandsvegen 243, 4365 Nærbø
Org.nr: 912 641 368
Nettside:
Kommune:
Status: Ikke IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Tonje Nærland Kloster
Telefon: 977 67 020
E-post: tonjenkloster@gmail.com

 

Øvergård
Fv46, 5583 Vikedal, Norge

Gårdsnavn: Øvergård
Adresse: Saudavegen 4103, 5583 Vikedal
Org.nr:
Nettside:
Kommune: Vindafjord
Status: Under godkjenning

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Anita Øvergård
Telefon: 971 18 177
E-post: anitaovregard@hotmail.com

 

Gausel Fritidsgård
Keramikkveien 45c, 4032 Stavanger, Norge

Gårdsnavn: Gausel Fritidsgård
Adresse: Keramikkveien 45c, 4032 Stavanger
Org.nr:
Nettside: Facebook
Kommune: Stavanger
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Randi Eilertsen
Telefon: 51 57 60 20
E-post: randi.eilertsen@stavanger.kommune.no

 

Hognestad Gard
Ålgård, Norge

Gårdsnavn: Hognestad Gard
Adresse: Haugamorkvegen 50, 4334 Ålgård
Org.nr: 991 773 371
Nettside:
Kommune: Gjesdal
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Laila Vølstad Hognestad
Telefon: 952 79 979
E-post: laila@hognestadgard.no

 

Kolnesgården
Sør Kolnesvegen 147, 4050 Sola, Norge

Gårdsnavn: Kolnesgården
Adresse: Sør Kolnesveien 147, 4050 Sola
Org.nr: 977 237 246
Nettside: kolnesgården.no
Facebook
Kommune: Sola
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Heidi Slethei Horpestad
Telefon: 450 37 732
E-post: hsh@lyse.net

 

Bru Gjestegård
Lomberveien 9, 4158 Bru, Norge

Gårdsnavn: Bru Gjestegård
Adresse: Lomberveien 9, 4158 Bru
Org.nr: 969 370 328
Nettside:
Kommune: Rennesøy (Stavanger fra 2020)
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Hildegunn Bru / Eivind Bru
Telefon: 992 45 434 / 934 39 971
E-post: hildegu@online.no
/ eivindbru@hotmail.com

 

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård
Ullandhaugveien 150, 4021 Stavanger, Norge

Gårdsnavn: Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård
Adresse: Ullandhaugveien 150, 4021 Stavanger
Org.nr: 980 049 515
Nettside: http://www.ullandhaug-gard.no/
Kommune: Stavanger
Status: IPT-godkjent

Har tilbud i følgende kategorier:

Kontakt: Finn Helge Stokke
Telefon: 916 36 170
E-post: fh.stokke@ullandhaug-gard.no

 

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!