Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge ønsker å møte både deg som planlegger å søke om landbruksmidler og bondens rådgivningspartnere. Vi legger derfor opp til flere møter rundt om i fylket.

Målgruppen er først og fremst bønder som planlegger å sende inn en søknad i løpet av 2018, men også aktuelle rådgivere som lager planer for bonden.

Agenda for møte:

  • Informasjon fra Innovasjon Norge – hvordan vurderer vi søknadene og hva er viktig å få frem i søknaden.
  • Søknadsprosessen sett fra en rådgiver. Hvordan utarbeides en driftsplan og hvilke forutsetninger skal legges inn.
  • Erfaringer fra en bonde som har gjennomført et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge.
  • Korte møter med rådgiver fra Innovasjon Norge.

Lokasjoner:

  • Ryfylkegarden Holta – 15. november kl. 19:00-22:00
  • Aksdal i kommunestyresalen – 21. november kl. 10:00-13:30
  • Bjerkreim kommunehus – 29. november kl. 11:30-15:00
  • Klepp Rekneskapslag – 6. desember kl. 11:30-15:00

Vi ber om at informasjon om møter formidles med aktuelle søkere. 

Klikk her for påmelding