Spennende studietur for kjøpere og tilbydere for Inn på tunet i Rogaland onsdag 16. oktober 2019 frå 10:00 til 13:00.

Program:
10:00 Søre Skogen, omvisning med Drude Isene og innlegg av rus konsulent Elin Kvanvik
11:15 Avreise Søre Skogen
11:30 – 13:00 Haugen gard, omvisning, diverse innlegg, lansering av Inn på tunet filmen og lunsj.

Målgruppe for studieturen er både tilbydere og kjøpere av Inn på tunet tjenester, aktuelle brukerorganisasjoner eller andre interesserte i Nord-Rogaland og Nord-Ryfylke.

Hva er Inn på tunet?
Den offisielle definisjonen er: «Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.»

Formålet med studieturen blir å vise hvilke muligheter Inn på tunet har for å skreddersy gode tilbud til ulike brukergrupper, innen oppvekst/skole samt helse/sosial/arbeidssektor.
Studieturen er et samarbeid mellom Inn på tunet – Rogaland

Meld deg på til Ynskje Kaldheim på PM, sms 41 68 67 56, eller mail ynskje@haugnett.no. Turen er gratis!