Invitasjon til medlemsmøte

Inn på tunet Rogaland

 

 

Til medlemsmøte før sommeren har vi valgt å dele oss i Nord- og Sør- Rogaland, slik at alle får anledning til å møte. Inviter gjerne noen som ikke er medlem, eller som tidligere har vært medlem.

Det blir sannsynligvis et felles møte/kurs til høsten med tema «Flyktninger», men dette er ikke helt avklart. Anbefaler å følge med på vår hjemmeside: https://innpaatunet-rogaland.no/, og på vår FB side: Inn på tunet Rogaland.

Med vennlig hilsen

Ynskje Kaldheim
på vegne av styret IPT Rogaland

 

Medlemmer fra “Sør Rogaland”

 

Tirsdag 24 mai 2016 kl 20.00 

Røyrvik aktivitetsgård, Kvernelandsvg. 135,

 

4323 Sandnes

møte i gårdsbarnehagen

 

Samling der vi snakker om Inn På Tunet , hva ønsker medlemmene vi skal arbeide med fremmover.

 

Får besøk fra Innovasjon Norge, Avdeling Rogaland.

 

Aart-Dirk van Zanten Magnussen

Seniorrådgiver

Aart arbeidar med landbrukssaker, og har ansvar for tilgrensande næringar. Han har erfaring både innanfor matbransjen og frå landbruksavdelinga hos Fylkesmanne

Påmelding innen 22. mai til: Mikael Johnsen, mail mikael@royrvik-gard.no mob: 911 98 563

 

Medlemmer fra “Nord Rogaland”

 

Tirsdag 7. juni 2016 kl 18.30
Frønsdal Aktivitetsgård, Frønsdalsveien 117, Ølen

Vi ønsker å høre fra hverandre hva vi holder på med og gi styret innspill hva de kan jobbe med fremover.
Det blir noe godt å bite.

Vi har invitert Fyrlykta, ved Åsne Johnsen Bakke, fagkonsulent.

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen forebyggende barnevern, fosterhjem og institusjoner. De ønsker å presentere seg, si hvem de er og hva de kan tilby.

Påmelding innen 5. juni til: Ynskje Kaldheim på mail: ynskje@haugnett.no eller mobil: 416 86 756