Nyheter

Nyheter

Medlemsmøter våren 2016

Til medlemsmøte før sommeren har vi valgt å dele oss i Nord- og Sør- Rogaland, slik at alle får anledning til å møte.

les mer

Nasjonal veileder – Inn på tunet

Garden som læringsarena for barn og unge. Mange elever har behov for eit tilrettelagt tilbod. Undervisning og opplæring blir direkte knytta til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

les mer