Nyheter

Få med deg hva som skjer i Inn på tunet – Rogaland, gjennom vår nyhetsblogg. Her deler vi både nyheter og kommende arrangementer. Lik og del gjerne!

Foredrag/workshop om bruk av dyr i Inn på tunet

Interaktivt foredrag/workshop om dyreassisterte intervensjoner med ulike brukergrupper. Praktiske forslag til hvordan man kan bruke dyrene og gården i helsefremmende og/eller pedagogisk arbeid.

Nordisk Inn på tunet-samling i Kristiansand

Korleis kan kontakt med planter, dyr og naturopplevingar gje betre livskvalitet for ulike brukargrupper? Det er hovudtemaet på nordisk Inn på tunet konferanse i Kristiansand 31. oktober –1. november.

Våre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!