Nyheter

Få med deg hva som skjer i Inn på tunet – Rogaland, gjennom vår nyhetsblogg. Her deler vi både nyheter og kommende arrangementer. Lik og del gjerne!

Medlemsmøter våren 2016

Til medlemsmøte før sommeren har vi valgt å dele oss i Nord- og Sør- Rogaland, slik at alle får anledning til å møte.

Nasjonal veileder – Inn på tunet

Garden som læringsarena for barn og unge. Mange elever har behov for eit tilrettelagt tilbod. Undervisning og opplæring blir direkte knytta til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

Våre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!