“På skattejakt” er et samlingsbasert kurs som går over 2 helger (2.-3. februar og 23.-24. februar 2019) med prosjektoppgave som eksamensform.

Alle har en potensiale til å utvikle sine egne ressurser – iboende resurser i seg selv eller i sitt eget nær miljø for å gjøre “vårt sted” mer interessant og attraktiv for andre. Dette betyr altså å gå på skattejakt i sine egne nære omgivelser, finne frem til historier, spesielle fenomener i naturen eller i kulturhistorie til dette spesielle stedet, gården eller
bygda. Eller det kan bety å utvikle egne egenskaper der en selv kan gi merverdi til plassen.

Målgruppe: Bedrifter, personer som driver Inn på tunet (grønn omsorg), gårdsturisme, tradisjons mat, kulturformidling, reiseliv, interpretasjon mm.

Kursleder er Eli-Grete Høyvik, høyskolelærer knyttet til HLB. Hun er en engasjerende foreleser og har lang erfaring med dette fagfeltet og egen praksis gjennom å drive www.ciderhuset.no, www.balholm.no og undervisning og kurs (www.interplan.no).

Pris: Kr 1000,- reise, kost og losji kommer i tillegg. Kurset er sponset av Fylkesmannen i Rogaland.

Sted: Ikke på plass enda, men satser på en samling i Nord-fylket og en i Sør-fylket.

Påmeldingsfrist 15. januar 2019, maks antall deltakere: 16

Trykk her for påmelding
Send mail til post@innpaatunet-rogaland.no eller til Ynskje Kaldheim på mobil 416 86 756.