Tilbudet

Inn på tunet kan gi tilbud til mange ulike brukergrupper.

Gården, inkludert landskapet rundt, kan være en god læringsarena for både skole og barnehage. Gården kan også være en god plass for folk som trenger rekreasjon, omsorg, arbeidstrening eller tilrettelagte aktiviteter.

Senere år, har tilbudet vårt til hjemmeboende demente, økt i populæritet. Og våre erfaringer viser at Inn på tunet kan hjelpe med å utsette institusjonsinnlegging.

Tilbudet gir også god avlasting for pårørende.

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Barn og unge lærer på forskjellige måter og trenger innimellom et avbrekk fra en vanlig skoledag.

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Positive hverdager øker livskvaliteten.

Inn på tunet gir brukere som virkelig trenger det – et fast punkt i hverdagen.

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Inn på tunet tilbyr arbeid til voksne og ungdommer – som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der – og det finnes godkjente IPT-gårdsbruk over hele landet.

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!