M_Helse_1671617
M_Barn_2
M_Arbeid_04111
tomat
M_Barn_04061
M_Arbeid_2

Tilbudet

Inn på tunet kan gi tilbud til mange ulike brukergrupper. Gården, med natur- og kulturlandskapet rundt denne, kan være en god læringsarena for skole og barnehage. Gården kan og være en god plass for folk som trenger rekreasjon, omsorg, tilrettelagte aktiviteter eller arbeidstrening.

I senere år har tilbudet til hjemmeboende demente blitt populære, og erfaringer her viser at Inn på tunet kan hjelpe med å utsette institusjonsinnlegging. Tilbudet gir også god avlasting for pårørende.

Inn på tunet tilbyr samfunnsnyttige tjenester innfor disse hovedområdene:

Tilbudet Barn og unge
Barn og unge lærer på forskjellige
måter og trenger innimellom et avbrekk
fra en vanlig skoledag. Inn på tunet
kan gjøre den store forskjellen.
Les mer…

Tilbudet Helse og omsorg
Positive hverdager øker livskvaliteten.
Inn på tunet gir brukere som
virkelig trenger det et fast punkt
i hverdagen.
Les mer…

Tilbudet Arbeidstrening og praksis
Inn på tunet tilbyr grønt arbeid til
voksne og ungdommer som har
behov for arbeidstrening, rehabilitering
og avklaring av muligheter.
Les mer…