Arbeidstrening og praksis

Inn på tunet tilbyr grønt arbeid til voksne og ungdommer, som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Noen ganger trenger man trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid.

Inn på tunet gårder kan tilby en praktisk og variert arbeidstrening – arbeid som gir bedre fysisk helse og personlig utvikling gjennom kontakt med dyr og natur.

Tjenestene på Inn på tunet-gårdene er ofte skreddesrydde lavterskelstilbud rettet mot både ungdom og voksne. De gir arbeidstrening og har som målsetning å få deltakerne tilbake i arbeidslivet.

Inn på tunet tilbyr varierte arbeidsoppgaver på gården, som for eksempel:

  • Rydding av kulturlandskap
  • Pass og stell av dyr
  • Fjøsarbeid
  • Vedhogst og vedhugging
  • Planting og såing
  • Skogsarbeid

Gårdsrelatert arbeid har lang tradisjon, både i Norge og i andre land, med tanke på å rehabilitere mennesker som ellers faller utenom arbeidsmarkedet på grunn av psykiske problemer, redusert arbeidsevne eller rus.

Varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og bonde, faste rutiner, sosialt fellesskap og følelsen av å høre til, er viktig for helse og trivsel. Inn på tunet-gårdene kan tilby alt dette.

Ønsker du mer informasjon om Grønt arbeid kan det være lurt å kontakte din fylkeskontakt.

Våre andre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!