Barn og unge

Barn og unge lærer på forskjellige måter og trenger innimellom et avbrekk fra en vanlig skoledag.

Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Gården som pedagogisk ressurs

Enkelte barn og ungdommer har en utfordrende hverdag på skolen – og sliter med å følge en vanlig skoledag.

Noen trenger også andre typer opplæringsarenaer som både gir voksenkontakt og læring gjennom praktiske oppgaver.

Inn på tunet er et slikt alternativ.

Inn på tunet gårdene tilbyr blant annet:

  • Gårdsbarnehager
  • Skolefritidsordning og fritidskativiteter
  • Skole på gården
  • Avlastning for barnevern

Mestring og trivsel

“Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestringsopplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sin mangfoldige rammer er en suveren arena for dette.”

– Jolly, 2007

Våre andre tilbud

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!