Barn og unge

Barn og unge

Barn og unge lærer på forskjellige måter og trenger innimellom et avbrekk fra en vanlig skoledag. Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

Gården som pedagogisk ressurs

Noen barn og noen ungdommer har en utfordrende hverdag på skolen. Ikke alle elever får til å følge en vanlig skoledag. Noen trenger også andre typer opplæringsarenaer som både gir voksenkontakt og læring gjennom praktiske oppgaver. Inn på tunet er et slikt alternativ.

Inn på tunet gårdene tilbyr blant annet:

  • Gårdsbarnehager
  • Skolefritidsordning og fritidskativiteter
  • Skole på gården
  • Avlastning for barnevern

Mestring og trivsel
“Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestringsopplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sin mangfoldige rammer er en suveren arena for dette. (Jolly, 2007).

Se og våre andre tilbud:

Arbeidstrening
Helse og omsorg
Gårdene