Helse og omsorg

Positive hverdager øker livskvaliteten.

Inn på tunet gir brukere, som virkelig trenger det, et fast punkt i hverdagen.

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Inn på tunet i helse og omsorg

Inn på tunet er blant annet å bruker dyr og natur for å hjelpe og rehabilitere mennesker i en vanskelig livssituasjon. Arbeid på gården gir en mer meningsfull hverdag og bidrar til å øke livskvaliteten hos brukerne.

Inn på tunet tilbyr tjenester for brukere av psykisk helsevern, rusomsorg, kriminalomsorg og andre som kan ha nytte av omsorgsopplegg tilknyttet gården.

Tilbudene varierer fra gård til gård men er ofte knyttet opp til arbeid med dyr, gårdsarbeid, terapeutisk ridning, matlaging og annet gårds- og skogsarbeid.

En grønn eldreomsorg

En aktiv og god alderdom er viktig. Inn på tunet kan gi eldre et tilbud som sikrer akkurat det. Vi blir stadig flere eldre i Norge, og Inn på tunet bidrar positivt til en samfunnsutvikling som tar mange ressurser i bruk i eldreomsorgen. Eldreomsorgen må tenke nytt , og tilbud fra Inn på tunet kan være et viktig bidrag til en enda bedre omsorg.

Inn på tunet-gårdene kan tilby dagtilbud for aktive eldre og eldre med tidlig demens. Noen gårder har også overnattingstilbud. Målet er at kontakt med dyr og fysisk aktivitet skal bidra positivt i hverdagen, også tilby avlastning for pårørende.

Våre andre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!